Prawo Karne

Kancelaria „Latoch” zajmuje się świadczeniem pomocy prawnej w zakresie szeroko pojętego prawa karnego, w szczególności udzielaniem porad prawnych, sporządzaniem pism procesowych między innymi zażaleń, apelacji, kasacji w postępowaniu karnym i wykroczeniowym oraz reprezentacją klienta na etapie postępowania przygotowawczego, sądowego oraz wykonawczego, występując w sprawach zarówno w charakterze obrońcy oskarżonego, pełnomocnika oskarżyciela posiłkowego oraz oskarżyciela prywatnego.