Rozwody, Prawo rodzinne

Kancelaria „Latoch” zajmuje się udzielaniem porad prawnych, sporządzaniem opinii oraz pism z zakresu prawa rodzinnego oraz reprezentacją klienta w postępowaniu sądowym.
W szczególności specjalizuje się w sprawach o rozwód, separację, alimenty, ograniczenie
i pozbawienie władzy rodzicielskiej, ustalenie, ograniczenie i zakazanie kontaktów
z dzieckiem, ustalenie i zaprzeczenie ojcostwa, a nadto podział majątku wspólnego, ustanowienie rozdzielności majątkowej i inne.